: All
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
15.12.16
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
กิจกรรมทำบุญบริษัท
02.12.16
กิจกรรมทำบุญบริษัท
ทำบุญทอดกฐิน
30.10.16
กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
การประกวดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดย Kim Pai Printing & Packaging
23.08.16
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ระดับ อุดมศึกษา ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "Packaging Design for Thai Products towards Global Market การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าไทยเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก"
สืบสานประเพณีสงกรานต์
08.04.16
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

1  |  2  |  3  |  4