: All
มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดไทร
16.06.17
มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดไทร
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
07.06.17
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
15.12.16
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
กิจกรรมทำบุญบริษัท
02.12.16
กิจกรรมทำบุญบริษัท
ทำบุญทอดกฐิน
30.10.16
กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

1  |  2  |  3  |  4  |  5