กิจกรรมทำบุญบริษัท
02.12.16

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์ และบริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทขึ้น โดยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลต่อองค์กร ผู้บริหารและพนักงาน