ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
15.12.16

เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของบุคลากร โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ซึ้งในปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลศาลายามาทำการตรวจสุขภาพในครั้งนี้