กิจกรรมทำบุญตักบาตร
07.06.17

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รับศีลรับพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว