มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดไทร
16.06.17

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์ได้มอบทุนการศุึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไทร จำนวน 20 ทุน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 10 ทุน และทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน