กิจกรรมชี่กง
10.01.18

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงาน จึงเชิญท่านอาจารย์จากภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมชี่กง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ประโยชน์ของการฝึกชี่กง เมื่อฝึกและปฎิบัติอย่างจริงจัง จะสามารถขจัดต้นตอของโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเบิกบาน และร่างกายอ่อนเยาว์ขึ้น