ตรวจสุขภาพประจำปี
13.12.17

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของบุคลากร โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม และวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ มาทำการตรวจสุขภาพในครั้งนี้