กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดกลางราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา
22.10.17

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกลางราษฎร์บำรุง ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อก่อสร้างกำแพงแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์ทางสงฆ์ และได้พาบุคลากรไปพักผ่อนหย่อนใจที่หาดบางแสน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา