กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
19.11.17

ห้างหุ้นส่วนเหรียญทองการพิมพ์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพที่ดีของพนักงาน จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมแบดมินตัน กิจกรรมฟิตเนส กิจกรรมฟุตบอล ซึ่งพนักงานได้ให้การตอบรับในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อย่างดีเยี่ยม