ร่วมถวายพระพรและถวายพุ่ม
11.08.17

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์ ร่วมถวายพระพรและถวายพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรับชกาลที่ 9 ที่โรงเรียนวัดไทร