สืบสานประเพณีสงกรานต์
08.04.16

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อสืบสานเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ห้างฯ เหรียญทองการพิมพ์ ได้จัดกิจกรรมตามหลักประเพณีไทย ซึ่งช่วงเช้ามีงานทำบุญประจำปี ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ช่วงบ่ายรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ตลอดงานมีการสรงน้ำพระ และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับพนักงานทุกท่าน