กิจกรรมวันบุญตักบาตร
02.03.16

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้น เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุขและสร้างความศรัทธาในศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับพนักงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความสนใจจากพนักงานในการร่วมกิจกรรมเสมอมา