กิจกรรมเพื่อสังคม
22.11.15

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริษัทกิมไป๊ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์ และพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม “อุ่นไอรักจากพี่สู่น้อง” ขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักเรียน เช่น การสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้า การสร้างระบบกักเก็บน้ำ การสอนปลูกผักสวนครัว การสอนใช้อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับนักเรียน โดยมี นายธง กาฬภักดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบของทั้งหมด