Kim Pai Printing & Packaging Seminar 2015
16.12.15

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท Kim Pai ได้กำหนดจัดงาน Kim Pai Printing & Packaging Seminar 2015 ขึ้นที่ Eastin Grand Hotel Sathorn โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือและกลุ่มลูกค้า โดยในกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “Packaging Your Brand” โดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากขึ้น จากลวดลายและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เป็นการเปิดประสบการณ์ในด้านการออกแบบ เพื่อให้ตรงกับกรอบความคิดและแนวทางของผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุด โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director บริษัท Prompt Design มาเป็นวิทยากรให้กับเราในครั้งนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษ คือการทำสมุดทำมือ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการคืนชีพให้กระดาษ Paper Ranger มาร่วมเปลี่ยนกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียว มาเปลี่ยนเป็นสมุดและนำไปบริจาคให้น้องๆที่ขาดแคลน อีกทั้งยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โดยปิดท้ายงานในครั้งนี้ ด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ The Glass House Eastin Grand Hotel Sathorn บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมทั้งสาระ ความรู้มากมายจากท่านวิทยากร

ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมดีๆที่ทางกลุ่มบริษัท Kim Pai เต็มใจมอบให้เป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีแด่ท่านลูกค้าที่ถือเป็นคนสำคัญที่สุดของเรา ทางกลุ่มบริษัทและพนักงานขอขอบพระคุณในโอกาสและความไว้วางใจที่ท่านลูกค้าทุกท่านมีให้เราเสมอมา เราขอสัญญาว่าจะเป็นคู่ค้าที่ดีของท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งในความสนับสนุนและความรักที่จะมีให้กันอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

สวัสดีวันปีใหม่
Merry X'mas & Happy New Year 2016